Clean Kalle

Ett familjeföretag i tredje generation

Clean Kalle är ett familjeföretag i tredje generation. Våra rötter når så långt bak som till Helsingfors 1952. Sedan 50-talet har tjänsteutbudet utökats från endast vattentvätt till helhetslösningar inom hela rengöringssektorn. Idag har företaget växt till att sysselsätta ca 45 personer i Västra Nyland och huvudstadsregionen.

Tvätteriverksamheten inleddes i Helsingfors

Olympiasommaren 1952 grundade Doris Moliis-Mellberg (f. Gabrielsson) Töölön Pesula (Tölö Tvätteri) i Brunakärr, Helsingfors. Tio år senare flyttade familjen till Tenala. Doris Moliis-Mellberg köpte Tenala Tvätteri av Robert Müser. Verksamheten utvecklades och utökades till att täcka hela Västra Nyland, Grankulla, Esbo och Helsingfors.

Sydvästra Finlands först städföretag

Nästa generation, Doris son Kalle Lindström, grundade sydvästra Nylands första städföretag 1967, Städ-Kalle. När Doris femton år senare, 1982, gick i pension köpte Kalle Tenala Tvätteri av modern och fortsatte driva företaget tillsammans med sin fru Karin. Kapaciteten vid Tenala Tvätteri växte betydligt när Kalle och Karin flyttade tvätteriet till en större och modernare industrifastighet i byn.

Clean Kalle föds och växer

Kalle och Karin utvidgade verksamheten genom att öppna en Städ-Kalle-butik på Gustav Wasas gata 3 i Ekenäs. Tenala tvätteri köpte i sin tur Karis kemtvätt på Centralgatan. Efter expansionen fusionerades Städ-Kalle och Tenala tvätteri till Clean Kalle. 

I slutet av 1980-talet utvidgades Clean Kalle även till Helsingsfors. Företaget köpte först kemtvätten på Drumsövägen 31 i Drumsö och senare en till på Södra Magasinsgatan i Helsingfors centrum, som dock avyttrades 2009. År 2016 köpte företaget West-Kem kemtvätteri på Petersgatan i Helsingfors. Kemtvätten heter nu Clean Kalle Ulrikasborg.

Tvätteri- och städnätverket idag

Tredje generationen, Kalles son Jonas Lindström, köpte Clean Kalle av sin far 2001. Jonas utvecklade och utvidgade Clean Kalles nätverk av butiker och kemtvätterier ytterligare. 2018 köpte företaget konkursboet efter Eketvätt invid Raseborgs Stadshus och flyttade därmed tvätteriet och huvudkontoret till Ekenäs. I nya stora utrymmen ökade kapaciteten och idag har Clean Kalle kapacitet att hyra ut och tvätta lakantvätt för även de största kunderna inom hotellbranschen och den offentliga sektorn. 

Städnätverket har vuxit och täcker idag hela huvudstadsregionen, Kyrkslätt, Lojo, Ingå, Raseborg, Hangö och Salo.

Idag är Jonas döttrar Frida och Paulina Lindström aktiva i företaget, och är därmed den fjärde generationen Lindström i företaget sedan 1950-talet.

Vårt team
Vi är här för att hjälpa
sv_SESvenska