Tvätteriets prislista

Många tvätterier - en prislista

Hos oss får du alla tvätteritjänster i Nyland: I Ekenäs, Karis, Kyrkslätt, Drumsö och Ulrikasborg i Helsingfors. I händerna på erfarna yrkesmänniskor blir din tvätt både ren och fräsch.

Tjänstens villkor

1. Kvitto

När tvätten lämnas in får kunden ett kvitto där tvättens sort och antal, datum för avhämtning och pris antecknas.

2. Skyldighet att meddela om artikeln är speciellt gammal eller värdefull

Om artikeln som lämnats in för tvätt är speciellt gammal eller värdefull bör detta nämnas vid inlämning så detta kan antecknas på kvittot.

3. Räkning och vägning

Plagg som debiteras per styck räknas alltid på tvätteriet. Vikt-baserad tvätt vägs som en helhet och kunden bör bifoga en lista över tvätten vid inlämning. Om tvättlistan visar sig skilja sig från tvätteriets beräkning, är det tvätteriets beräkning som gäller.

4. Skötselråd

Tvätteriet följer tillverkarens skötselråd som är fast i produkten. Om skötselrådet är oklara, fel eller fattas helt, väljer tvätteriet en metod som passar produkten och materialet och tvätten utförs på kundens ansvar.

5. Riskfaktorer

Om skötselrådet är defekt eller fattas, eller om tvätteriet misstänker att fläckborttagning skulle orsaka skada på materialet diskuteras detta vid inlämningen. Om kunden vill tvätta artikeln trots risken ger kunden skriftligen lov att tvätteriet får tvätta artikeln på kundens ansvar.

6. Fläckborttagning kan inte alltid garanteras

Tvätteriet använder de bästa möjliga metoderna och produkterna för rengöring av varje specifikt material. Trots detta kan total fläckborttagning inte garanteras.

7. Leveranstid

Tvätteriet binder sig till att följa leveranstiden antecknat på kvittot. Vid en eventuell försening meddelas kunden omedelbart. Om en underleverantör används tar tvätteriet behövliga åtgärder gällande deras förseningar. Tvätteriet binder sig till att kompensera kunden för kostnader för orimliga förseningar. Om förseningen orsakats p.g.a. force majeure eller andra händelser utom tvätteriets kontroll, eller om en underleverantör inte kunnat förutse förseningen vid överlämningsskedet, är tvätteriet inte ansvarigt.

8. Ansvar för misstag

Tvätteriet ansvarar för misstag under tvättprocessen och även om artikeln skulle försvinna på tvätteriet. Om ett plagg förstörts eller försvunnit p.g.a. ett misstag på tvätteriet ersätts kostnaden plagget. Vid kompensationer används en tabell som baseras på kalkyler av nuvarande värde för plagget baserat på ålder och pris. Den nuvarande tabellen är godkänd av konsumentombudsmannen och kan vid behov fås för påseende vid tvätteriet.

9. Förvaringstid

Tvätteriet är skyldigt att förvara tvätten gratis under en (1) månad efter datumet för färdigställande som finns antecknat på kvittot. För tiden utöver detta debiteras 20% av priset för tvätten som en förvaringskostnad. Om kunden inte har hämtat sin tvätt efter ett (1) år från färdigställande, har tvätteriet rätt att göra sig av med tvätten på valfritt vis. Tvätteriet är skyldigt att försöka kontakta kunden innan vidtagande av åtgärder.

10. Reklamation inom 14 dagar efter avhämtning

Reklamation, saknade artiklar och andra ändringar som måste göras skall meddelas genast och innan artikeln tagit i bruk. Reklamationer skall göras direkt vid avhämtning eller senast 14 dagar efter att tvätten avhämtats.

11. Vid tvistemål

Vid ett tvistemål är målet att genom ömsesidiga förhandlingar komma till en överenskommelse. Om parterna inte lyckas komma till en överenskommelse är första instansen som behandlar tvistemålet Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/). Innan ärendet kan tas vidare till nämnden måste kunden kontakta Konsumentårdnigvningen.

sv_SESvenska