Pesulan hinnasto

Monta pesulaa – yksi hinnasto

Meiltä saat kaikki pesulapalvelut Uudellamaalla: Tammisaaressa, Karjaalla, Kirkkonummella sekä Helsingin Lauttasaaressa ja Ullanlinnassa. Kokeneiden ammattilaisten käsittelyssä pyykistäsi tulee puhdasta ja raikasta.

Toimitusehdot

1. Kuitti

Asiakas saa tilauksestaan pyykin vastaanottovaiheessa kuitin, josta ilmenevät vastaanotetut tuotteet, määrä, toimitusaika ja hinta tuotekohtaisesti.

2. Arvokas ja vanhat esineitä

Mikäli asiakkaan huollettavaksi tuoma tuote on poikkeuksellisen arvokas/vanha, tulee asiasta mainita pesulalle vastaanottovaiheen yhteydessä ja siitä tehdään asiakkaan allekirjoituksella varustettu merkintä vastaanottokuittiin.

3. Laskenta ja paino

Kappalehinnoiteltu pyykki lasketaan aina pesulassa. Kilopyykki otetaan vastaan eränä, josta asiakkaan toivotaan liittävän pesuluettelon pyykin mukaan. Mikäli pesuluettelo poikkeaa pesulan tarkistuksessa, pesulan tekemä laskenta on sitova.

4. Hoito-ohjeet

Pesula noudattaa tuotteessa olevaa kiinteää, valmistajan laatimaa hoito-ohjetta. Mikäli kiinteä hoito-ohje on epäselvä, virheellinen tai se puuttuu kokonaan, pesula valitsee tuotteelle/materiaalille ominaisen pesutavan ja käsittely tapahtuu asiakkaan vastuulla.

5. Riskitekijät

Jos pesumerkintä on puutteellinen tai pesula epäilee tuotteessa olevien tahrojen poistosta koituvan mahdollisesti vahinkoa materiaalille, vastaanottovaiheessa käydään asiakkaan kanssa riskitekijät läpi. Mikäli asiakas haluaa riskeistä huolimatta pesettää tuotteensa, vastaanottokuittiin liitetään kirjallinen varaus edellä mainituista asioista, joista pesula ei vastaa.

6. Tahranpoistoa ei voida täysin taata

Pesussa käytetään parhaita mahdollisia aineita ja menetelmiä, tuotteen materiaali huomioiden. Siitä huolimatta tahrojen täydellistä poistumista ei voida taata.

7. Toimitusaika

Pesula sitoutuu noudattamaan vastaanottokuittiin ilmoitettua toimitusaikaa. Viivästyksen sattuessa pesula ilmoittaa heti asiakkaalle poikkeamasta. Mikäli pesula käyttää toiminnassaan alihankkijoita, pesula huolehtii myös näiden aiheuttamista viivästyksistä. Pesula sitoutuu hyvittämään asiak­kaalle kohtuuttomasta viivästymisestä aiheutuneita kustannuksia. Jos viivästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta tapahtumasta, johon pesula tai alihankkija ei ole voinut vaikuttaa tai ennalta arvata vastaanottovaiheessa, ei pesula ole korvausvelvollinen.

8. Vastuu virheistä

Pesula vastaa toiminnassaan pesu- ja viimeistelyvirheistä sekä mahdollisista tuotteiden katoamisista pesulassa. Pesulan virheestä aiheutuneissa tapauksissa pesula korvaa vaurioituneen/kadonneen tuotteen. Korvaustapauksissa pesula noudattaa nykyarvon laskentaperusteisiin laadittua taulukkoa, jonka avulla pesulaan tuodulle tuotteelle lasketaan sen nykyarvon mukainen korvaus tuotteen iän ja ostohinnan mukaisesti. Käytettävä nykyarvotaulukko on kuluttaja-asiamiehen hyväksymä ja tarvittaessa myös nähtävissä pesuloissa. Mikäli pesula korvaa tuotteen täydestä nykyarvostaan, pesula lunastaa tuotteen itselleen. Mikäli asiakas haluaa tuotteen itselleen osakorvaus on 40 % nykyarvosta.

9. Varastointiaika

Pesulalla on velvollisuus säilyttää pestyjä tuotteita veloituksetta yhden (1) kuukauden ajan tuotteelle kuitissa ilmoitetusta valmistumispäivästä. Pesula veloittaa varastointikuluina tästä ylittävältä ajalta 20% pesulamaksusta. Jos asiakas ei ole noutanut tuotteitaan yhden (1) vuoden kuluessa kuitissa ilmoitetusta valmistumispäivästä, pesula luovuttaa tuotteet pois vapaasti katsomaansa tarkoitukseen. Pesulalla on velvollisuus vielä yrittää ottaa yhteyttä asiakkaaseen ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

10. Palaute viimeistään 14 päivän kuluessa noudon jälkeen

Palveluun liittyvät palautteet sekä puuttumiset/vaihtumiset, on tehtävä välittömästi ja ennen tuotteiden käyttöönottoa. Valitukset on tehtävä joko heti tuotetta noudettaessa tai viimeistään 14 vuorokauden kuluessa tuotteiden noudosta.

11. Erimielisyystapauksissa

Ristiriitaisissa tapauksissa osapuolet pyrkivät keskinäisin neuvotteluin sopimaan tilanteen. Mikäli pesulan ja asiakkaan näkemykset poikkeavat suuresti toisistaan, asiat ratkaistaan ensisijaisesti Kuluttajariitalautakunnassa (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

fiSuomi